מוצר נוסף בהצלחה

ערכת חופה וקידושין

זמינות: קיים במלאי
₪80.00

תיאור

ערכת ברכות האירוסין והנישואין על פי נוסח אשכנז ונוסח ספרד.

הערכה כוללת חוברת הדרכה מקיפה לעורך הטקס, פנקס ברכות קריא ונהיר ועט מהודר לקניין סודרבכל בניית בית כדת משה וישראל, ישנה בבואה של בניית משכן ה', בבחינת "ושכנתי בתוכם". הכרובים בקודש הקדשים היו כדמות זכר ונקבה, והוא החיבור 'העלה עלוי' כלשון הרמב"ן. וכשם שבבניית המשכן הכל היה צריך להיות כתבניתו, באופן מושלם, כדי שתשרה בו שכינה, כך צריך שיהיו החופה והקידושין כהלכתם, שזהו התנאי להשראת השכינה בבית הנבנה.

השל"ה הקדוש כתב שבמעמד החופה נבראת נשמה חדשה, כך שנשמותיהם של המתחתנים כביכול ניטלות מהם, והקב"ה מוריד נשמה אחת גדולה המתפצלת לשני בני הזוג בבחינת "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד". על מעמד נשגב זה כתב השל"ה: "לכן ראוי שתחת החופה יעמדו אנשים בעלי מעלה, מחמת קדושת נוכחות השכינה המצויה שם".

מכון 'צורבא מרבנן' שם לו מטרה להנגיש את עולם ההלכה לכלל ישראל, על ידי כתיבת חוברות וספרים השווים לכל נפש. כיוון שמעמד זה של החופה מרומם וחשוב מאוד, ראינו עתה לנכון, ובאנו לחדש ערכה זו לעורכי חופה וקידושין שיהיה להם לעיניים, הכל ערוך ומוכן, מבלי להצטרך לעוד כלי עזר בעריכת מעמד החופה והקידושין.

דגם: ערכת חופה וקידושין